قبولی

avatar

قبولی

امیر در تاریخ جمعه ۱۵ شهریور

سلام با رتبه 1066در سهمیه امکان قبولی در دانشگاه علوم تحقیقات یا علم وفرهنگ چقدره.