با رتبه 1800 صنعتی ارومیه قبول میشم؟

avatar

با رتبه 1800 صنعتی ارومیه قبول میشم؟

مهسا علیزاده در تاریخ پنج شنبه ۷ شهریور

لطفا جواب بدید