زیست سلولی، پزشکی و...

avatar

زیست سلولی، پزشکی و...

فاطمه.ص.۹۷ در تاریخ یک شنبه ۲۷ مرداد

با سلام. بنده دانشجوی ترم ۳ زیست شناسی سلولی_مولکولی(علوم سلولی_مولکولی)، غیر انتفاعی هستم. برای ارشد میتوانم ژنتیک پزشکی یا داروسازی بخوانم؟
چه شرایط و آینده ای در ژنتیک پزشکی وجود دارد؟
در پزشکی، برای تخصص، فوق تخصص و جراحی محدودیت سنی وجود دارد؟ داروسازی چطور؟
برای پذیرش پزشکی دانشگاه های اروپا و آمریکا چه شرایط سنی و علمی و... دارد؟
تا چه سنی و با چه مدرکی میتوان هیئت علمی شد؟
پذیرش رشته ما برای خارج چه شرایط علمی، سنی و... دارد؟
بین رشته زیست سلولی، طبیعت و محیط زیست راه و رشته ای برای برقراری ارتباط هست؟
ما میتوانیم از طریق رشته زیست سلولی در رشته بیوتکنولوژی تحصیل کنیم؟ مثلا در ارشد یا دکتری؟
ببخشید کمی طولانی شد. از پاسخگویی شما ممنونم.