قبولی

avatar

قبولی

مهناز در تاریخ پنج شنبه ۲۴ مرداد

برای قبولی در شبانه الزهرا و خواررمی سهمیه 5درصدی تمام زیرشاخه ها چه رتبه ای لازمه؟