سلام

avatar

سلام

مرتضی در تاریخ چهار شنبه ۲۳ مرداد

من رتبه 192باغبانی رو آوردم از نرم افزار هم استفاده کردم .میخواستم ببینم امکان قبولی دوره روزانه زینتی باهنر رو دارم؟یا شبانه؟نرم افزار اوکی داد اما.....لطفا راهنمایی کنید.ضمنا من رشته های که با نرم افزار آوردم گم کردم بخوام دوباره ببینم چکار کنم