علوم آزمایشگاهی

avatar

علوم آزمایشگاهی

غزل در تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد

سلام با رتبه 7094سهمیه 5% و 20000منطقه دو(تراز7944در زیرگروه یک)میتونم
ازمایشگاه گناباد یا شاهرود رو بیارم؟ساکن خراسان رضوی هستم