شانس قبولی

avatar

شانس قبولی

شهریار در تاریخ یک شنبه ۲۰ مرداد

سلام.با رتبه 977سهمیه ازاد ،محیط زیست فردوسی روزانه یا شبانه میشه قبول شد؟