قبولی سازه نوشیروانی

avatar

قبولی سازه نوشیروانی

فرزان حلوایی نیک در تاریخ پنج شنبه ۱۷ مرداد

با سلام
برای قبولی در دانشگاه نوشیروانی گرایش سازه و زلزله روزانه چه رتبه لازمه ؟
میانگین درصد ها چند باید باشه ؟