شانس قبولی

avatar

شانس قبولی

Arash در تاریخ سه شنبه ۱۵ مرداد

با رتبه 855 (سهمیه 5درصد) آیا شانس قبولی در رشته مدیریت ساخت (همدان(روزانه یا شبانه)) رو دارم؟