قبولی در مهندسی پزشکی

avatar

قبولی در مهندسی پزشکی

محمد مهدی عجمی در تاریخ سه شنبه ۱۵ مرداد

با رتبه 1070 مهندسی پزشکی احتمال قبولی در فردوسی مشهد روزانه وجود داره ؟

  • avatar

    محمد مهدی عجمی در تاریخ شنبه ۱۹ مرداد

    در ادامه سوال بالا بقیه دانشگاه ها چطور مثل شهید بهشتی و علم وصنعت واصفهان وشیراز شانس قبولی وجود دارد؟