قبولی

avatar

قبولی

آیت در تاریخ پنج شنبه ۱۰ مرداد

سلام
بارتبه ۲۶۹سهمیه ۵درصد درکدضریب۲ ورتبه کشوری۲۷۱۹ ونمره کل۲۶۷۶دردانشگاه رازی کرمانشاه یاصنعتی کرمانشاه یاکردستان قبول میشم؟

  • avatar

    آقای ایزدی در تاریخ دو شنبه ۱۴ مرداد

    سلام
    بله احتمال قبولی دارید