قبولی یا ردی

avatar

قبولی یا ردی

SAEED در تاریخ دو شنبه ۱۵ خرداد

سلام من رتبه ام شد ۷۵۸ ادبیات مجاز شدم جایی دولتی شبانه یا روزانه مثلا سمنان قبول میشم