انتخاب رشته

avatar

انتخاب رشته

مهسا در تاریخ دو شنبه ۱۵ خرداد

سلام با این رتبه بنظرتون روزانه یا شبانه دانشگاه بیرجند قبول میشم؟
برنامه ریزی درسی 495 آخرین مجاز 1778
مدیریت 1505 آخرین مجاز 2754
خوااهش میکنم راهنماییم کنید