روانشناسی تربیتی

avatar

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی در تاریخ شنبه ۱۳ خرداد

سلام
با درصدهای زیر بنظر شما احتمال قبولی کجا رو دارم کرمان ، زاهدان ، یزد ،بیرجند
زبان5
امار7
رشد29
تربیتی39
عمومی74