تغییر رشته

avatar

تغییر رشته

هما زهدی در تاریخ یک شنبه ۷ خرداد

سلام
من لیسانس برق خوندم اما میخوام ارشد فیزیک شرکت کنم.
به نظرتون اول چه منابعی رو شروع کنم و چطور بخونم؟