قبولي در ارشد

avatar

قبولي در ارشد

مرتضي در تاریخ پنج شنبه ۴ خرداد

با سلام و خسته نباشيد
مي خواستم بدونم با درصدهاي زير امكان قبولي در گرايش حقوق خصوصي در دانشگاه تهران يا بهشتي روزانه هست يا نه؟
متون حقوقي٤٣
مدني٦٠
تجارت٦٣
ايين دادرسي مدني٩٠
متون فقه٦٠
باتشكر