دانشگاه چمران

avatar

دانشگاه چمران

شیرین در تاریخ دو شنبه ۱ خرداد

سلام خسته نباشید
اگر من مالی 40صنعتی 30حسابرسی55وریاضی که کنکور امسال خیلی سخت بود رو20%بزنم.روزانه چمران قبول میشم؟؟