بهترین گرایش

avatar

بهترین گرایش

احسان در تاریخ یک شنبه ۲۴ اردیبهشت

با سلام، بهترین گرایش از نظر بازار کار کدام رشته است؟ و بازار کار مهندسی مالی چگونه است؟ واینکه مدیریت مالی یا حسابداری یا مهندسی مالی آینده شغلی بهتری دارد؟ و با چه رتبه ای میتوان مهندسی مالی روزانه قبول شد؟