نسرین

avatar

نسرین

نسرین در تاریخ پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت

سلام
من با ۱۳ درصد زبان و ۱۸ درصد شیمی فیزیک
با معدل ۱۶.۱۱ میتونم واسه قبولی تو ارشد شیمی فیزیک دانشگاه شیراز یا صنعتی شیراز امیدوار باشم ؟