دکترا

avatar

دکترا

majid sajedi در تاریخ سه شنبه ۱۹ اردیبهشت

دبیر آموزش و پرورش رشته فیزیک با سن 46
کارشناسی دانشگاه اهواز سال 76
ارشد دانشگاه اراک 91
میخواستم ادامه بدم. خارج یا داخل
لطفا راهنمایی کنید