ارشد 96

avatar

ارشد 96

مینا در تاریخ یک شنبه ۱۷ اردیبهشت

سلام.من میانگین وزنیم 33 درصد شده و رتبه تخمینیم 530.میخواستم ببینم تا چه رتبه ای دانشگاههای تهران قبول میشم و دانشگاه شیراز تا چه رتبه ای پذیرش داره.البته فقط روزانه یا شبانه.؟

  • avatar

    سمانه در تاریخ شنبه ۱۳ خرداد

    سللام به تخمین رتبه ها اعتماد نکنید ا!!!!!!.من با میانگین وزنی ۳۹ رتبه دوهزار رو برام تخمین زدن..!!!بارسال با میانگین ۳۰ رتبه ۲۰۰ رو تخمین زدن ولی رتبه ام ۱۷۰۰ شد.!!! مگراینه شما رتبه یا میانگینتون رو اینجا اشتباه نوشته باشید..تا رتبه ۵۰۰ زوزانه شبانه (با اسکیس خوب )قبولید.