تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

بهرام در تاریخ پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت

سلام آیا با این درصدا روزانه باهنر کرمان میارمم مالی33،33 صنعتی35.حسابرسی64..ریاضی40بامعدل15/05.؟!

  • avatar

    فرشاد رسولی در تاریخ سه شنبه ۱۹ اردیبهشت

    از سامانه تخمین رتبه استفاده کنید.