كمك براي تعيين مسير زندگي

avatar

كمك براي تعيين مسير زندگي

سوها در تاریخ دو شنبه ۸ شهریور

با سلام به نظر شما اگه ارشد رو مجازي كارآفريني دانشگاه تهران برم مي تونم واسه دكترا يه دانشگاه خارجي خوب همراه با بورسيه پذيرش گيرم ؟؟

  • avatar

    خداوردی در تاریخ سه شنبه ۹ شهریور

    شانستون کمه