سلام. نتيجه نهايي ارشد سراسري دقيقا چه تاريخي اعلام ميشه؟

avatar

سلام. نتيجه نهايي ارشد سراسري دقيقا چه تاريخي اعلام ميشه؟

كامران در تاریخ پنج شنبه ۴ شهریور

ممنون

  • avatar

    خانم پور واحدی در تاریخ شنبه ۶ شهریور

    سلام اعلام کردن نیمه دوم شهریور