ایمنی شناسی

avatar

ایمنی شناسی

الهه در تاریخ چهار شنبه ۳ شهریور

ایا تخصص وفوق تخصص ایمنی شناسی را فقط کسانیکه پزشک هستند می توانند بگیرند یا مثلا کارشناس علوم ازمایشگاهی هم می تواند این تخصص را بگیرد؟

  • avatar

    فاطمی در تاریخ چهار شنبه ۳ شهریور

    کارشناس علوم ازمایشگاهی هم می تواند البته نه به اون شکل پزشکی. بلکه دکترای تخصصی در این زمینه بهتون داده میشه.