تغییر در روش استهلاک

avatar

تغییر در روش استهلاک

سارا در تاریخ جمعه ۲۲ مرداد

با سلام
علت اینکه تغییر در روش استهلاک در ایران، بعنوان تغییر در روش غیرقابل تفکیک از تغییر در برآورد حسابداری تلقی میشود چیست؟
برمبنای قانون مالیات های مستقیم و مبانی تئوری دو روش خط مستقیم و نزولی.