کانال های تلگرام کنکور ارشد - کانال های تخصصی 3گام

در این صفحه لیست گروه ها و کانال های تلگرام تخصصی ویژه کنکور ارشد موسسه 3گام را مشاهده می کنید. در حال حاضر کانال های تلگرام تخصصی: ارشد وزارت علوم، ارشد وزارت بهداشت، ارشد مهندسی برق، ارشد مهندسی کامپیوتر، ارشد مهندسی مکانیک، ارشد مهندسی عمران، ارشد مهندسی صنایع، ارشد مهندسی شیمی، ارشد مهندسی مواد، ارشد مدیریت، ارشد حسابداری، ارشد MBA، ارشد روانشناسی، ارشد مشاوره، ارشد حقوق، ارشد زبان، ارشد اقتصاد، ارشد تربیت بدنی و ارشد مجموعه شیمی راه اندازی شده است.

 

کانال های تلگرام کنکور ارشد
کانال های تلگرام کنکور ارشد

 

کانال های تلگرام کنکور ارشد - کانال ها و گروه های تخصصی 3گام

در این صفحه لیست گروه ها و کانال های تلگرام تخصصی ویژه کنکور ارشد موسسه 3گام را مشاهده می کنید. در حال حاضر کانال های تلگرام تخصصی: ارشد وزارت علوم، ارشد وزارت بهداشت، ارشد مهندسی برق، ارشد مهندسی کامپیوتر، ارشد مهندسی مکانیک، ارشد مهندسی عمران، ارشد مهندسی صنایع، ارشد مهندسی شیمی، ارشد مهندسی مواد، ارشد مدیریت، ارشد حسابداری، ارشد MBA، ارشد روانشناسی، ارشد مشاوره، ارشد حقوق، ارشد زبان، ارشد اقتصاد، ارشد تربیت بدنی و ارشد مجموعه شیمی راه اندازی شده است. در صورتی که اسم رشته شما در لیست نیست می توانید در قسمت نظرات همین مطلب درخواست اضافه کردن کانال تخصصی ارشد رشته مورد نظر خود را بدهید تا در اسرع وقت و رسیدن به حد نصاب درخواست ها کانال رشته شما هم راه اندازی شود. 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

کانال تخصصی مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم

در کانال تلگرامی مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 3گام به ارائه جدیدترین اخبار کنکور ارشد و دانشگاه ها، مطالب انگیزشی، دانلود فایل های مهم، کد تخفیف استفاده از کتاب، طرح مشاوره و برنامه ریزی معرفی خدمات 3گام و معرفی کتاب می پردازیم. برای عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد وزارت علوم روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی مشاوره و برنامه ریزی 3گام مخصوص کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم

کانال تخصصی مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

در کانال تلگرامی مشاوره و برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 3گام به ارائه لیست رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد بهداشت، معرفی رشته ها، جدیدترین اخبار کنکور ارشد و دانشگاه ها، مطالب انگیزشی، دانلود فایل های مهم، کد تخفیف استفاده از کتاب، طرح مشاوره و برنامه ریزی معرفی خدمات 3گام و معرفی کتاب می پردازیم. برای عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور ارشد وزارت بهداشت روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی مشاوره و برنامه ریزی 3گام مخصوص کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

کانال تخصصی کنکور ارشد مهندسی برق 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مهندسی برق به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد برق سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد برق، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مهندسی برق زیر نظر مشاور تخصصی ارشد برق فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مهندسی برق روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مهندسی کامپیوتر به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد کامپیوتر، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مهندسی کامپیوتر زیر نظر مشاور تخصصی ارشد کامپیوتر فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مهندسی کامپیوتر روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 3گام  

کانال تخصصی کنکور ارشد مهندسی مکانیک 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مهندسی مکانیک به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد مکانیک سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد مکانیک، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مهندسی مکانیک زیر نظر مشاور تخصصی ارشد مکانیک فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مهندسی مکانیک روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد مهندسی عمران 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مهندسی عمران به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد عمران سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد عمران، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مهندسی عمران زیر نظر مشاور تخصصی ارشد عمران فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مهندسی عمران روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد مهندسی صنایع 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مهندسی صنایع به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد صنایع سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد صنایع، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مهندسی صنایع زیر نظر مشاور تخصصی ارشد صنایع فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مهندسی صنایع روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد مهندسی شیمی 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مهندسی شیمی به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد مهندسی شیمی سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد مهندسی شیمی، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مهندسی شیمی زیر نظر مشاور تخصصی ارشد مهندسی شیمی فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مهندسی شیمی روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 3گام

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

 

کانال تخصصی کنکور ارشد مهندسی مواد و متالورژی 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مهندسی مواد به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد مواد سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد مواد، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مهندسی مواد زیر نظر مشاور تخصصی ارشد مواد فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مهندسی مواد روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد مدیریت 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مدیریت  به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد مدیریت سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد مدیریت، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مدیریت زیر نظر مشاور تخصصی ارشد مدیریت فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مدیریت روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد حسابداری 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد حسابداری به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد حسابداری سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد حسابداری، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد حسابداری زیر نظر مشاور تخصصی ارشد حسابداری فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد حسابداری روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

در کانال تلگرام تخصصی ارشد MBA به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد MBA سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد MBA، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد MBA زیر نظر مشاور تخصصی ارشد MBA فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد MBA روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)        

کانال تخصصی کنکور ارشد روانشناسی 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد روانشناسی به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد روانشناسی سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد روانشناسی، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد روانشناسی زیر نظر مشاور تخصصی ارشد روانشناسی فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد روانشناسی روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد مشاوره 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مشاوره به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد مشاوره سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد مشاوره، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مشاوره زیر نظر مشاور تخصصی ارشد مشاوره فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مشاوره روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد مشاوره 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد حقوق 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد حقوق به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد حقوق سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد حقوق، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد حقوق زیر نظر مشاور تخصصی ارشد حقوق فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد حقوق روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد حقوق 3گام

کانال تخصصی کنکور  ارشد زبان انگلیسی 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد زبان به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد زبان سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد زبان، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد زبان زیر نظر مشاور تخصصی ارشد زبان فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد زبان روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد اقتصاد 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد اقتصاد به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد اقتصاد سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد اقتصاد، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد اقتصاد زیر نظر مشاور تخصصی ارشد اقتصاد فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد اقتصاد روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد تربیت بدنی 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد تربیت بدنی به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد تربیت بدنی سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد تربیت بدنی، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد تربیت بدنی زیر نظر مشاور تخصصی ارشد تربیت بدنی فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد تربیت بدنی روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی 3گام

کانال تخصصی کنکور ارشد شیمی 3گام

در کانال تلگرام تخصصی ارشد مجموعه شیمی به مباحثی مانند: ارائه و تحلیل کارنامه های واقعی کنکور ارشد مجموعه شیمی سال های گذشته، تحلیل و بررسی سوالات کنکور ارشد سال های گذشته، بررسی مباحث مهم کنکور ارشد، ارائه نکات تخصصی کنکور ارشد مجموعه شیمی، اطلاع رسانی اخبار مهم در حوزه کنکور ارشد و ... می پردازیم. کانال تلگرام ارشد مجموعه شیمی زیر نظر مشاور تخصصی ارشد مجموعه شیمی فعالیت می کند. برای عضویت در کانال تلگرام ارشد مجموعه شیمی روی لینک زیر کلیک کنید. 

کانال تخصصی کنکور کارشناسی ارشد شیمی 3گام

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 00/1/19

  سلام، روز بخیر
  ببخشید شما تو پاسخ هاتون فرمودین کسی که پایه ی زیست داره و ارشد هماتو نمیتونه تو مراکز دولتی استخدام بشه، میشه بگید این قانون رو کی گذاشتن؟ چون قبلا فقط گفته بودن شماره نظام بهشون تعلق نمیگیره و حرفی از عدم استخدام نبود

 • تصویر فرد

  ماهرخ امیرفر‏ - 98/8/16

  چرالینک تلگرامی ندارین عضوبشیم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/8/18

  سلام روی هر کدوم از لینک ها که کلیک کنید یه صفحه جدید باز میشه که بتونید تو کانال تلگرام عضو بشید اگر موفق نشدین می تونید به پشتیانی سایت پیام بدین که آیدی کانال تلگرامی که می خواین در اختیارتون قرار بگیره

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/4/19

  عرض سلام و احترام
  توروخدا یه کانال موازی تو یک پیامرسان دیگه هم بزنید.تلگرام خیلیییییییی بد شده.
  دستتون هم میبوسم
  خواهش میکنم

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
loading

انتخاب رشته با آزمون و بدون آزمون ۱۴۰۱