علت تعطیلی برخی موسسات غیردولتی

پنج شنبه ۱۰ مهر تعداد بازدید 659 دفعه

تخلفات گسترده ای در این موسسات از قبیل جابجایی نمرات دانشجویان انجام شده است.آقای ابری نیا گفت: ظرفیت 6 موسسه غیردولتی غیرانتفاعی صفر شده و این موسسات در تلاش هستند مشکلات ایجاد شده را برطرف کنند. بر اساس گزارشهای دریافت شده، برخی از این موسسات با کارمندانشان مشکل داشتند و حقوقشان را به موقع پرداخت نمی کردند یا اینکه نمرات دانشجویان را جا به جا می کردند.

مدیرکل دفتر آموزشهای غیردولتی وزارت علوم کارن ابری نیا به دلائل صفر شدن ظرفیت 6 موسسه غیردولتی اشاره کرد و گفت: تخلفات گسترده ای در این موسسات از قبیل جابجایی نمرات دانشجویان انجام شده است.آقای ابری نیا گفت: ظرفیت 6 موسسه غیردولتی غیرانتفاعی صفر شده و این موسسات در تلاش هستند مشکلات ایجاد شده را برطرف کنند. بر اساس گزارشهای دریافت شده، برخی از این موسسات با کارمندانشان مشکل داشتند و حقوقشان را به موقع پرداخت نمی کردند یا اینکه نمرات دانشجویان را جا به جا می کردند.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت ایجاد شهرک موسسات آموزش عالی غیردولتی، اظهار داشت: موسسات ضعیف در شهرهای مشهد، شیراز، قزوین، مازندران و کرمانشاه دور هم جمع شده و در حال ایجاد این شهرک های غیردولتی ها هستند. وزارت علوم نیز یک سری سیاستهای تشویقی هم در جهت تجمیع و ادغام این دانشگاههای ضعیف در پیش می گیرد.

به گفته مدیرکل دفتر آموزشهای غیردولتی وزارت علوم یکی از مهمترین علتهای تجمیع این موسسات، داشتن جمعیت دانشجویی زیر 500 نفر است.

وی ضمن تاکید بر اینکه موسسات غیردولتی در واقع بخش خصوصی به شمار می آیند و نمی توان برای تجمیع به آنها اجبار کرد، گفت: وزارت علوم در حال سطح بندی این موسسات است و اگر در این سطح بندی در ردیف موسسات ضعیف قرار گیرند، از پذیرش دانشجو محروم می شوند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد