مدارک‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ پذیرفته شدگان آزمون ارشد ۹۳

دو شنبه ۳ شهریور تعداد بازدید 1026 دفعه

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ اعلام‌ ‌ اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ ۱۳۲ کدرشته‌امتحاني از ۱۴۳ کد رشته امتحاني آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌تکميلي‌ (دوره‌هاي‌کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۳

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ اعلام‌ ‌ اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ ۱۳۲ کدرشته‌امتحاني از ۱۴۳ کد رشته امتحاني آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌تکميلي‌ (دوره‌هاي‌کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۳:
۱- اصل‌ و يک برگ‌ تصوير مدرک‌ کارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تأييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.
تبصره ‌۱- پذيرفته‌شدگاني‌ که‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تأييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ کارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه را ارائه‌ نمايند.
تبصره ۲- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني که به هنگام ثبت‌نام و شرکت در آزمون (زمان ثبت‌نام ۱۲/۸/۹۲ لغايت ۱۹/۸/۹۲) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاريخ ۳۱/۶/۹۳ فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه ۲۸ دفترچه راهنماي (شماره ۱) اين آزمون که ميانگين کل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌ (‌۰) تا (۲۰) تا تاريخ ۳۱/۶/۹۲ و يا ۳۰/۱۱/۹۲ توسط مؤسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره کارشناسي در فرم مذکور درج و قبلاً به تأييد مسوول ذيربط رسيده است را زمان ثبت‌نام ارائه نمايند.
استثناء: آن دسته از داوطلباني که دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شرکت نموده‌اند، معدل فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي مؤسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره کارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يک فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.
۲ - اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملي و دو سري‌ فتوکپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
۳ - شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
تبصره- ۱۲ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
۴ - مدرکي‌ که‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه ۲ دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يک‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تکميلي‌ (دوره‌هاي‌ کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال ۱۳۹۳ مشخص‌ کند (براي‌ برادران‌).
۵- حکم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ کتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ کارمندان‌ دولت.
۶- معرفي‌نامه‌هاي‌ ذيل ‌لازم‌ است‌ حداکثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ ۹۴-۱۳۹۳ توسط ارگانهاي ذيربط‌ از محل مربوط صادر و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ ارسال شده باشد، ‌در غير اينصورت‌ از ثبت‌نام داوطلباني که فرم آنان ‌در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «کان‌ لم‌ يکن» تلقي‌ مي‌گردد.
تبصره‌- براساس‌ هماهنگي‌ هاي‌ انجام‌ شده‌، گواهي‌ هاي‌ مربوط به‌ رديف ۱-۶ توسط ارگانهاي‌ ذيربط بطور يکجا به‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالي‌ محل ‌قبولي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
۱-۶- معرفي‌نامه ‌رسمي ‌از ستاد مشترک‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد کشاورزي با امضاء و مهر هريک‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذکور که‌ در آن ‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ ۱ و تبصره‌هاي‌ ۴ گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذکور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
۲ـ۶ـ داوطلبانيکه با استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد کل نيروهاي مسلح پذيرفته ‌شده‌اند در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاک تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد.
۷- اصل‌ گواهي‌ تأييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ کارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ که‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رتبه اول دوره کارشناسي مصوب ۵/۲/۱۳۹۰ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.

تذکرات‌ مهم
۱ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.
۲ـ معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ که‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شرکت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يکسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني که داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.
۳- نظر به اينکه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به کليه دانشگاهها و مؤسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصيلات تکميلي (دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال ۱۳۹۳ ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني که داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرک تحصيلي آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارک لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني که داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سؤالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مکاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
۴ـ از پذيرفته‌شدگاني ‌که‌ حداکثر تا تاريخ‌ ۳۱/۶/۹۳ فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «کان‌ لم‌ يکن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
۵ـ در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد که‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را کتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
۶- به دليل عدم وصول نتايج مصاحبه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران– تهران و دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران واحد قم تا زمان اعلام نتايج نهايي، در رشته‌هاي ذيربط فردي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نگرديده ‌است. ضمناً دانشگاه مفيد قم در کد رشته محلهاي داراي شرايط خاص خود که بصورت نيمه متمرکز اعلام شده بود، منحصراً در کد رشته‌هاي تحصيلي ۱۲۹۰۲ و ۱۴۰۸۰ مصاحبه برگزار و نتايج آن را اعلام نموده است و در بقيه رشته‌ها براساس نمرات علمي داوطلبان گزينش علمي صورت گرفته است.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد