زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد ۹۳

دو شنبه ۳ شهریور تعداد بازدید 1180 دفعه

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ درباره‌ اعلام‌ ‌ اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ ۱۳۲ کدرشته‌ امتحاني از ۱۴۳ کد رشته امتحاني آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌تکميلي‌ (دوره‌هاي‌کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۳

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ درباره‌ اعلام‌ ‌ اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ ۱۳۲ کدرشته‌ امتحاني از ۱۴۳ کد رشته امتحاني آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌تکميلي‌ (دوره‌هاي‌کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۳:

ضمن آرزوي موفقيت براي کليه‌ داوطلبان‌ شرکت‌کننده‌ در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تکميلي‌ (دوره‌هاي‌ کارشناسي ‌ارشد ناپيوسته ‌داخل‌) سال‌ ۱۳۹۳ به اطلاع مي‌رساند که‌ آزمون‌ مذکور در ۱۴۳ کد رشته‌ امتحاني‌ برگزار گرديده،‌ و نتيجه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ تاکنون به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد.
الف- اسامي‌ قبول‌ شدگان‌ نهايي‌ ۱۳۲ کد رشته امتحاني از ۱۴۳ کد رشته امتحاني بر روي سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته‌است.
ب- اسامي قبول شدگان نهايي ۱۱ کد رشته امتحاني باقيمانده از ۱۴۳ کد رشته شامل کدرشته‌هاي:
۱- کد ۱۱۴۷ (اطلاعات و حفاظت اطلاعات)، ۲-کد ۱۱۴۹ (مديريت امور دفاعي«۱» ارتش جمهوري اسلامي ايران )، ۳-کد ۱۱۵۰(مديريت امور دفاعي«۲» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)، ۴-کد ۱۱۵۱ (فرماندهي مديريت انتظامي«۳»)، ۵-کد۱۱۵۳ (مديريت اطلاعاتي)، ۶-کد ۱۱۵۴ (مطالعات دفاعي استراتژيک)، ۷-کد ۱۱۵۵ (اطلاعات استراتژيک)، ۸-کد ۱۱۵۶ (آماد)، ۹-کد ۱۱۵۷ (مديريت بحران)، ۱۰-کد ۱۱۵۸ (پدافند غيرعامل، دانشگاه امام حسين«ع») و ۱۱-کد ۱۱۵۹(پدافند غيرعامل ـ امنيت ملي، دانشکده علوم و فنون فارابي) به علت داشتن شرايط خاص و با توجه به اينکه ثبت‌نام و برگزاري آزمون برخي از کد رشته هاي امتحاني مذکور توسط مؤسسات آموزشي ذيربط با هماهنگي اين سازمان انجام شده است، به طريق مقتضي، با هماهنگي ارگانهاي مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد.


تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان نهايي‌ ۱۳۲ کد رشته امتحاني

از کليه‌ پذيرفته‌ شدگان هريک‌ از ۱۳۲ کدرشته‌ امتحاني‌، دعوت‌ مي‌نمايد ضمن توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده ذيل و قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه محل قبولي، براي کسب اطلاعات بيشتر و دقيق‌تر درخصوص تاريخ، نحوه و مدارک لازم براي ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند، لذا پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسساتي که در پايگاه اطلاع‌رساني مؤسسه آموزش عالي محل قبولي آنان برنامه زماني ثبت‌نام درج نگرديده است، مي‌بايست براساس برنامه زماني سازمان سنجش در يکي از روزهاي شنبه ۸/۶/۹۳، يکشنبه ۹/۶/۹۳، دوشنبه ۱۰/۶/۹۳ و سه‌شنبه ۱۱/۶/۹۳ براي ثبت‌نام به مؤسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
توجه: کليه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر براي ثبت‌نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد