افزایش کمک به انجمنهای علمی دانشگاه تهران

سه شنبه ۱۷ تیر تعداد بازدید 563 دفعه

دانشگاه تهران دارای 174 انجمن علمی، 70 کانون فرهنگی و 350 نشریه دانشجویی است که از نظر کمی و کیفی بین دانشگاه های کشور دارای رتبه است.

مدیرکل فرهنگی دانشگاه تهران ازاختصاص بودجه مصوب به نشریات و کانون های فرهنگی این دانشگاه خبر داد.

جعفر گل محمدی گفت: دانشگاه تهران دارای 174 انجمن علمی، 70 کانون فرهنگی و 350 نشریه دانشجویی است که از نظر کمی و کیفی بین دانشگاه های کشور دارای رتبه است.

وی با اشاره به بودجه ویژه انجمن های علمی دانشگاه تهران افزود: برای انجمن های علمی مقداری بودجه از معاونت فرهنگی وزارت علوم دریافت کرده ایم، بودجه ثابتی نیز معاونت علمی ریاست جمهوری به این انجمن ها اختصاص می دهد و دکتر محمد حسین امید (معاون اداری مالی وزارت علوم و سرپرست سابق دانشگاه تهران) نیز قول هایی دراین زمینه داده بود.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران افزود: امسال نسبت به سال گذشته از نظر کمک به انجمن های علمی پیشرفت هایی خواهیم داشت.

وی افزود: وضعیت انجمن های علمی دانشگاه خوب است حداقل یک بودجه مصوب دارند مشکل ما در نشریات و کانون های فرهنگی است که بودجه مصوب ندارند.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران افزود: قرار شده است بودجه ای برای نشریات و کانون های فرهنگی اختصاص دهیم. بخشی از بودجه ترم گذشته اختصاص یافته است و قول هایی داده شده که ترم آینده این بودجه افزایش یابد و در صورت اختصاص این بودجه، شاهد جهشی در حوزه فعالیت های دانشجویی خواهیم بود.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc