جذب دانش آموختگان رتبه نخست در دانشگاه پیام نور

یک شنبه ۳ فروردین تعداد بازدید 983 دفعه

دانشگاه پیام نور بیش از یک میلیون دانشجو دارد و طبیعی است تعداد زیادی از این دانشجویان، دانش آموخته شده و به مراتب تقاضاهایی که برای جذبشان وجود دارد در پیام نور بیشتر از سایر دانشگاههاست.

محمد آریامنش درباره جذب حق التدریسها در دانشگاه پیام نور، گفت: دانشگاه پیام نور بیش از یک میلیون دانشجو دارد و طبیعی است تعداد زیادی از این دانشجویان، دانش آموخته شده و به مراتب تقاضاهایی که برای جذبشان وجود دارد در پیام نور بیشتر از سایر دانشگاههاست.

رئیس هیأت عالی جذب دانشگاه پیام نور در ادامه تاکید کرد: با اطمینان می گویم که دانشگاه پیام نور در جذب دانش آموختگان خود رتبه نخست را میان سایر دانشگاههایی از جمله تهران، صنعتی شریف، یزد، شاهرود، سمنان، بیرجند دارد.

آریامنش با بیان اینکه دانشگاه پیام نور 45 هزار دانشجوی مدعو دارد، افزود: تعدادی از این مدرسها دانش آموخته دانشگاه پیام نور هستند اما از طرفی هم اعتقاد داریم که لازم است دانش آموختگان به سایر دانشگاهها برای همکاری وارد شوند و دانش آموختگان سایر دانشگاهها با دانشگاه ما همکاری کنند.

این مقام مسئول دانشگاه پیام نور بر این باور است که اگر فردی هر سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای متفاوت گذرانده باشد تجارب تحصیلی اش بیشتر از کسی است که هر سه مقطع را در یک دانشگاه می گذراند.

وی گفت: روزانه بین 100 تا 200 نفر متقاضی جذب در دانشگاه پیام نور هستند و اگر این تعداد را سالانه بررسی کنیم، شاهد انبوه زیادی از متقاضی جذب مدرس در پیام نور هستیم که به تمام این نیازها نمی توانیم پاسخ مثبت دهیم.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc