صدور گواهی ممتازی برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

پنج شنبه ۸ اسفند تعداد بازدید 1574 دفعه

براساس آیین نامه استعداد های درخشان دانشجویانی که تحت پوشش این دفتر قرار دارند از تسهیلات آموزشی، رفاهی و پژوهشی برخوردار می شوند.

رئیس اداره استعداد های درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از صدور گواهی نامه ممتازی ویژه دانشجویان تحت پوشش دفتر استعداد درخشان این دانشگاه خبر داد.

 دکتر طاهره سیدنا درگفتگو با خبرنگار با اشاره به فعالیت دفتر استعداد درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت:  براساس آیین نامه استعداد های درخشان دانشجویانی که تحت پوشش این دفتر قرار دارند از تسهیلات آموزشی، رفاهی و پژوهشی برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: از جمله این تسهیلات می توان به تحصیل همزمان در دو رشته، اخذ 20 واحد اضافی، پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز و برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات معتبر بین المللی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اشاره کرد.

رئیس اداره استعداد درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: علاوه بر تسهیلات فوق این دانشجویان می توانند با استفاده از دو شماره دانشجویی در هر ترم 27 واحد اخذ کنند.

وی از صدور گواهی نامه ممتازی برای این دانشجویان خبر داد و گفت: درصورتی که این دانشجویان برای عضویت در هیات علمی و یا برای هر فعالیتی نیاز به گواهی داشته باشند برای آنها گواهی نامه ممتازی صادر می شود.

سیدنا افزود: این دانشجویان با تایید دفتر استعداد درخشان و معاونت دانشجویی دانشگاه می توانند از تسهیلات وام ممتازی صندوق رفاه دانشجویان که سه برابر وام معمولی دانشجویی است استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه همچنین کمک هزینه ای برای حمایت از پایان نامه‌های دانشجویان استعداد درخشان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص داده است همچنین این دانشجویان زمانی که بخواهند در یک کنفرانس خارجی و داخلی مقاله ارایه دهند کمک هزینه سفر دریافت می کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود 600 دانشجوی فعال ممتاز در مقطع کارشناسی، 450 دانشجو فعال ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد و حدود 500 دانشجوی فعال ممتاز در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تحت پوشش اداره استعداد های درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرار دارند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc