برنامه ریزی کنکور تجربی نظام قدیم

  • برنامه مطالعاتی جمع بندی کنکور سراسری 98-جمع بندی نهایی خرداد و تیرماه

    آخرین دوران برای موفقیت در کنکور سراسری 98، برنامه مطالعاتی جمع بندی کنکور سراسری 98 (خرداد و تیرماه) خواهد بود. داوطلبان کنکور با روش صحیح مرور و نحوه جمع بندی در این دوره به شیوه ای کاملا متفاوت می توانند میزان موفقیت خود را در آزمون سراسری 98 به طرز چشمگیری افزایش دهند.

  • مدیریت جلسه کنکور

    عمل به توصیه های حیاتی در مورد مدیریت جلسه کنکور باعث می شود که داوطلبان با آمادگی روحی و جسمی کامل سر جلسه آزمون حاضر شوند.

اطلاعیه های ویژه