گزیده ای از اتاق فکر بهداشت روان

ورود به اتاق فکر

بهداشت روان

  • معرفی کارشناسی ارشد بهداشت روان

    کارشناسی ارشد بهداشت روان با استفاده از علوم رفتاری و روان شناختی و با توجه خاص به ویژگی های فرهنگ جامعه در سطوح مختلف پیشگیری به ارتقای سلامت روان افراد خانواده ها و جامعه کمک می کند.

اطلاعیه های ویژه