آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد علوم کامپیوتر، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد علوم کامپیوتر شامل: زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / و دروس پایه و ساختمان داده ها-طراحی الگوریتم هاومبانی نظریه محاسبه و مبانی منطق ونظریه مجموعه ها و ریاضیات گسسته ومبانی ترکیبیات با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.