آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد علوم و مهندسی باغبانی، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد علوم و مهندسی باغبانی شامل: زبان عمومی و تخصصی و میوه کاری و خاک شناسی و گیاه شناسی و ازدیاد نباتات و فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت و سبزی کاری و گل کاری با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.