آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شامل: زبان عمومی وتخصصی و مبانی کلی ارتباطجمعی و اصول روزنامه نگاری و تاریخ معاصرایران وجهان و نظریه های ارتباطات و مفاهیم ارتباطجمعی دررسانه و کاربرداماروروش تحقیق و دانش مدیریت و زبان فارسی و اخلاق ومعارف اسلامی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.