آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد هنرهای ساخت و معماری، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری شامل: زبان عمومی وتخصصی و ایستایی وفن ساختمان و مدیریت کارگاهی و مواد و مصالح و سیستمهای ساختمانی درمعماری و طراحی فنی واجزاساختمان و تنظیم شرایطمحیطی وتاسیسات ساختمان با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.