آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی شامل: زبان عمومی وتخصصی و سینتیک وطراحی راکتور و پدیده های انتقال و بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی و ترمودینامیک و مجموعه دروس تخصصی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.