آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شامل: زبان عمومی و تخصصی و ریاضیات و شیمی مواد غذایی و میکروبیولوژی مواد غذایی و تکنولوژی مواد غذایی و اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.