آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل شامل: زبان عمومی و تخصصی و مبانی علم سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی و اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی و اندیشه های سیاسی و تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون و جهان سوم و مسائل آن و نظام‌های سیاسی تطبیقی و حقوق بین‌الملل عمومی و سازمان‌های بین‌المللی و تاریخ روابط بین‌الملل و تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز و روش پژوهش و سیاست و حکومت منطقه مرتبط و سیاست گذاری عمومی و سیاست و حکومت در ایران و حوزه های سیاست گذاری با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.