آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد تربیت بدنی، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد تربیت بدنی شامل: زبان عمومی و تخصصی و فیزیولوژی و تغذیه ورزش و آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی و حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی و رشد و یادگیری حرکتی و حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی و مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.