آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد مدیریت کسب و کار، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد مدیریت کسب و کار شامل: زبان عمومی و تخصصی رشته امور شهری و زبان تخصصی رشته مدیریت کسب و کار و استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت و دانش مسائل روز درزمینهٔ مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی و نظریه‌های عمومی مدیریت و زبان فارسی و ریاضیات عمومی 1و2 دوره فنی و مهندسی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.