آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد علوم تربیتی، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد علوم تربیتی شامل: زبان عمومی و تخصصی و آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی و روش‌ها و فنون تدریس و مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی و سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت و مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی و نظارت و راهنمایی و تعلیم و تربیت اسلامی و اموزش وپرورش تطبیقی و روانشاسی رشد با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.