آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات شامل: زبان عمومی و تخصصی و زراعت و طرح آزمایش های کشاورزی و ژنتیک و آمار و احتمالات و اصلاح نباتات و فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی و خاک شناسی و کنترل و گواهی بذر و شناسایی و مبارزه با علف های هرز با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.