آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد مهندسی برق، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد مهندسی برق شامل: زبان عمومی و تخصصی و ریاضیات و مدارهای الکتریکی و الکترونیک و سیستم های دیجیتال و ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی و سیستم‌های کنترل خطی و سیگنال ها و سیستم ها و الکترو مغناطیس و مقدمه ای مهندسی پزشکی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.