آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد مشاوره، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد مشاوره شامل: زبان عمومی و تخصصی و آمار و روش‌های تحقیق و مبانی مشاوره و راهنمایی و روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره و نظریه‌های مشاور ه و روان‌درمانی و کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره و روانشناسی شخصیت با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.