آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد مهندسی صنایع، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد مهندسی صنایع شامل: زبان عمومی و تخصصی و تحقیق در عملیات و تئوری احتمال و آمار مهندسی و دروس تخصصی صنایع و ریاضی 1و 2 و اقتصاد عمومی و اصول مدیریت و تئوری سازمان با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.