آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد ریاضی و کاربردها، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد ریاضی و کاربردها شامل: زبان عمومی و تخصصی و دروس پایه و آنالیز ریاضی و مبانی جبر و ترکیبیات و جبر خطی عددی و احتمال 1 و 2 و فرایندهای تصادفی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.